Privacy

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Life & Looks vof bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Life & Looks behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Life & Looks zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.
Geheimhouding

 

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Privacy Statement:

Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Life & Looks vertrouwelijk behandeld. Uw  gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd.